Php Dizi Fonksiyonları

array() : Diziler bu fonksiyon ile tanımlanır.

$diziadi=array(dizi elemanları);

Bu kısımda 4 elemanlı yazilim adında bir dizi tanımladık. Bu dizideki her eleman bir indise denk gelmektedir.Bu indisler 0 dan başlar. Yani dizini 0. elemanı php dir. 3. elemanı ise css dir.

 

Otomatik olarak atanan indisler haricinde bizde kendi indisimizi belirleyebiliriz.

 

Dizinin css elemanını ekrana yazdırmak isteyelim bunun için  atamış olduğumuz indisi kullanacağız.

array_merge():Dizileri birleştirerek yeni dizi oluşturmayı sağlar.

array_merge($dizi1,$dizi2…..);

 

implode() ve join() : İki fonksiyonda dizi elemanlarını birleştirmeyi sağlıyor.Bu birleştirmeyi yaparken elemanların arasına istediğimiz karakter koyma imkanı sağlıyor.

implode(“ayıraç“,”dizi“)

join(“ayıraç“,”dizi“);

 

sort():Dizi elemanlarını alfabetik olarak sıralar.

sort(diziAdi);

 

in_array(): Dizi için arama yapmayı sağlar.

in_array(“arananifade“,”aranılanDizi“);

 

size_of(): Dizini kaç elemanlı olduğunu gösterir.

size_of(diziAdi);

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir